2017-08-20

Affärsområdes första specialistpsykologer examinerade

Affärsområdet organisation och ledarskap har fått sina tre första specialister; Magnus Stalby, Ola Jameson och Johanna Rådeström är alla nu examinerade specialistpsykologer i arbete- och organisationspsykologi. Under ett antal år har man fördjupat sina teoretiska och praktiska kunskaper inom fältet. Utbildningen har avslutats med ett vetenskapligt arbete.

Att satsa på specialistutbildning för områdets psykologer ligger i linje med Psykologpartners strategi att ligga i framkant både vad gäller kompetensutveckling och de tjänster vi levererar.

Är du intresserad av specialist utbildningen titta närmare på Psykologförbundets hemsida

« Tillbaka till nyheter

Vill du veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.