Kontaktuppgifter

Psykologpartners Organisation & Ledarskap genomför uppdrag hos kunder både i Sverige och utomlands på ett flertal språk. I Sverige har Psykologpartners kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Linköping, Norrköping, Västerås och Umeå.  Kontakta oss gärna för att diskutera ett samarbete.

Magnus Stalby / AOC

Telefon: 013-4655184

Läs mer om Magnus Stalby / AOC

Magnus Stalby / AOC

Affärsområdeschef

Leg. Psykolog, leg.psykoterapeut, senior organisationspsykolog

Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Magnus är affärsområdeschef för Psykologpartners organisation & ledarskap med budget och personalansvar. Han har genomgått sin specialistutbildning i organisationspsykologi vid Stockholms Universitet samt reservofficerutbidning från INF/KAV OHS Stridsskola Nord i Umeå med inriktning på ledning/understöd. Som senior organisationspsykolog har Magnus arbetat med  grupp- och organisationsutveckling i både offentlig och privat sektor i över 16 år. Uppdragen har handlat om organisationsutveckling i komplexa system, ledningsgruppsutveckling, ledarutvecklingsprogram samt olika chefshandledningsuppdrag av högre chefer.  Han är också en av författarna till boken ”Samtal som fungerar” som gavs ut på Natur och kultur 2012.

Förutom sin kunskap i organisationspsykologi är Magnus medlem i nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) samt ACBS Peer revieved ACT Trainer är legitimerad psykoterapeut och handledarutbildadning från Stockholms universitet.

Sara Hillbom

Telefon: 011- 4005050

Läs mer om Sara Hillbom

Sara Hillbom

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, senior organisationspsykolog

Sara är VD i Psykologpartners och arbetar med vissa uppdrag inom affärsområdet främst med utveckling av ledare och ledningsgrupper. Som senior organisationspsykolog har Sara arbetet mycket med ledar-, grupp- och organisationsutveckling i både offentlig sektor och inom näringsliviet.  Hon har även arbetat med individuellt chefsstöd i offentlig och privat verksamhet. Hon är en erfaren utbildare med ett 60-tal utbildningsuppdrag. Sara är också legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Har tidigare arbetat som regionchef och vice VD på Psykologpartners.

Ola Jameson

Telefon: 08-411 14 49

Läs mer om Ola Jameson

Ola Jameson

Leg. Psykolog, Fil Kand, Senior organisationspsykolog

Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Innan Ola utbildade sig till psykolog arbetade han i många år som skribent, översättare, manusförfattare och journalist i press, radio och TV. Han har även arbetat professionellt som musiker, samt varit utbildnings- och säkerhetschef i Svenska Fallskärmsförbundet. Som psykolog har Ola främst arbetat med ledarskapsutveckling, samtalsträning, förhandling samt grupp- och  organisationsutveckling i både privat och offentlig verksamhet. Ola är utbildad debriefinghandledare och har i över tio års tid arbetat med krishantering i en rad större och mindre sammanhang över hela landet. Han är även utbildad i polisiär förhandling (kris & gisslanförhandling, Polishögskolan i Oslo). Ola har läst en 2-årig specialistutbildning i organisationspsykologi vid Stockholms Universitet.

Utöver organisationspsykologi har Ola fördjupade kunskaper inom KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Training), samt MI (Motiverande samtal).

 

Erik Olsson

Telefon: 042-400 45 51

Läs mer om Erik Olsson

Erik Olsson

Leg. Psykolog, Senior organisationspsykolog

Erik är legitimerad psykolog och under slutfasen av sin specialistutbildning  inom arbets- och organisationspsykologi. Som senior organisationspsykolog har Erik omfattande erfarenhet av ledarskaps- grupp- och organisationsutveckling i både offentlig och privat verksamhet. Han är en erfaren och uppskattad föreläsare och handledare. Utöver organisationspsykologi har Erik fördjupade kunskaper inom, KBT (Kognitiv Beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Training) samt psykologisk testning.

Helena Borg

Telefon: 021-440 38 21

Läs mer om Helena Borg

Helena Borg

Leg Psykolog, senior organisationspsykolog

Helena är legitimerad psykolog sedan 2005. Hon är i slutfasen av sin specialistutbildning i organistationspsykologi. Helena har sedan starten i Psykologpartners 2006 arbetat med organisations- och ledarutveckling i både privat och offentlig verksamhet. Helena är en frekvent anlitad föreläsare/facilitator på universitet och hos andra uppdragsgivare. Idag arbetar Helena främst med utveckling av ledare, ledningsgrupper samt som projektledare för större utvecklingsprojekt.

Utöver organisationspsykologi har Helena fördjupade kunskaper inom Motiverade samtal (MI), KBT (Kognitiv beteendeterapi) samt ACT (Acceptance and Commitment Training).

 

Edit Norderfeldt

Telefon: 08-30 88 22

Läs mer om Edit Norderfeldt

Edit Norderfeldt

Leg Psykolog, organisationspsykolog

Edit är legitimerad psykolog och under utbildning mot att bli specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Edit har en bred kompetens som konsult, såväl med individer som grupper. Inom organisationspsykologi har hon erfarenhet av bland annat chefshandledning, grupp- och organisationsutveckling, konflikthantering samt samt stresshantering.

Utöver organisationspsykologi har Edit fördjupade kunskaper i MI (Motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training).

Ellen Tormalm

Telefon: 013-136098

Läs mer om Ellen Tormalm

Ellen Tormalm

Tjänstledig under 2018

Leg.psykolog, organisationspsykolog,

Ellen är legitimerad psykolog och under utbildning mot att bli specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Ellen har en bred kompetens som organisationspsykolog och har arbetat som psykolog inom företagshälsovård, såväl med individer som grupper. Inom organisationspsykologi har hon erfarenhet av bland annat chefshandledning, grupp- och organisationsutveckling, organisationsanalyser samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utöver organisationspsykologi har Ellen fördjupade kunskaper i MI (Motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Training).

Jonas Almlöv

Telefon: 011-400 01 02

Läs mer om Jonas Almlöv

Jonas Almlöv

Leg. psykolog, organisationspsykolog

Jonas är legitimerad psykolog och  har en bred kompetens som organisationspsykolog och har arbetat som erfarenhet från bli företagshälsovård och skola såväl med individer som grupper. Inom organisationspsykologi har han erfarenhet av bland annat konflikthantering, chefshandledning, grupp- och organisationsutveckling, organisationsanalyser samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utöver organisationspsykologi har Jonas fördjupade kunskaper i KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Training).

Henning Lantz

Telefon: 011-400 50 57

Läs mer om Henning Lantz

Henning Lantz

Leg.Psykolog, organisationspsykolog, civ.ing Industriell ekonomi

Henning är legitimerad psykolog och har en bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap. Med en bakgrund som civilingenjör i Industriell Ekonomi har han tidigare arbetat som researcher och konsult inom Executive Search med strategisk rekrytering av chefer och specialister. Som psykolog arbetar Henning med chefscoachning individuellt och i grupp, konflikthantering, grupputveckling, organisationsutveckling samt olika utbildningsinsatser inom bland annat samtalsmetod, förändringsarbete och innovation. Uppdragen innefattar både privat och offentlig sektor.
Utöver organisationspsykologi har Henning fördjupade kunskaper inom MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi),  ACT (Acceptance and commitment training) .

Johanna Rådeström

Telefon: 070-5782215

Läs mer om Johanna Rådeström

Johanna Rådeström

Leg.psykolog, organisationspsykolog, kontorsansvarig Umeå

Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Johanna är legitimerad psykolog och har läst en 2-årig specialistutbildning i organisationspsykologi vid Stockholms Universitet.  Johanna har bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap samt flerårig erfarenhet som psykolog inom företagshälsovård. Hon har arbetat med uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå inom områden såsom chefshandledning, grupputveckling, ledningsgruppsutveckling förändringsstöd och verksamhetsutveckling. Johanna är en ofta anlitad föreläsare och har genomfört utbildningar kring organisationskultur, förändringsarbete, effektivt teamarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, stresshantering samt kommunikation och samtalsmetodik. Johanna är även certifierad användare av BAOU (Beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM), samt utbildad i effektivt teamarbete.

Utöver kunskaper i organisations- och arbetspsykologi har Johanna fördjupade kunskaper i kognitiv beteendeterapi (KBT), tillämpad beteendeanalys (TBA) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training)

Rebecka Malmgren

Telefon: 0733- 22 14 22

Läs mer om Rebecka Malmgren

Rebecka Malmgren

Leg.psykolog,  organisationspsykolog

Rebecka är legitimerad psykolog.Hon har en bred kompetens som organisationspsykolog och har arbetat som psykolog inom företagshälsovård med både individer som gruppera och som psykolog inom barnpsykiatrin. Inom organisationspsykologi har hon erfarenhet av bland annat chefshandledning, grupp- och organisationsutveckling, föreläsningar samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utöver organisationspsykologi har Rebecka fördjupade kunskaper i MI (Motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Training).

 

Maria Andersson Baeza

Telefon: 031- 23 02 61

Läs mer om Maria Andersson Baeza

Maria Andersson Baeza

Leg.psykolog,  organisationspsykolog

Maria är legitimerad psykolog med gedigen kompetens inom ledarskap, grupputveckling och organisationsutveckling.  Maria har också 5 års erfarenhet av eget chefskap. I sin vardag arbetar hon med utveckling av chefer, ledningsgrupper och organisationer.  Syftet är alltid att utveckla organisationen för att främja både produktivitet och arbetsglädje på vetenskaplig grund. Under de senaste åren har hon även haft uppdrag med förändringsledning på organisationsnivå inom flera större svenska företag.

Utöver organisationspsykologi har Maria fördjupade kunskaper inom projektledning och KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Pelle Niemandius

Telefon: 031-146870

Läs mer om Pelle Niemandius

Pelle Niemandius

Leg.psykolog,  organisationspsykolog

Pelle Niemandius är leg psykolog. Han har utöver grundläggande psykologlegitimation med beteendepsykologiskt inriktning, vidareutbildningar i Acceptance and Commitment Training (ACT), Motivational Interviewing. Han tidigare arbetat kliniskt med främst arbetsrelaterad ohälsa tex beteendemedecin, svåra stress- och utmattningstillstånd.

Pelle har en gedigen erfarenhet av att arbeta med chefer i både offentlig och privat verksamhet, enskilt och i grupp. Han har utformat och hållit i flera ledarskapsprogram på temat FRLM (Full Range Leadership model). Han har också under flera år handlett personalgrupper inom Socialtjänst, Socialpsykiatri, Boendestöd, Kriminalvård samt Primärvård. Pelle har också arbetat med ledigningsgrupp och grupputveckling främst inom offentlig sektor.

Susanne Rådqvist

Telefon: 040-181820

Läs mer om Susanne Rådqvist

Susanne Rådqvist

Leg.psykolog,  organisationspsykolog, Teamchef Syd/väst

Susanne är legitimerad psykolog och har marknadsekonomisk utbildning samt erfarenhet av ledande och drivande positioner i näringslivet inom områdena inköp, försäljning och produktion, samt eget företagande. Bred kompetens inom ormrådet organisationspsykologi och ledarskap och har arbetat som organisationspsykolog inom företagshälsa med fokus på att utveckla arbetsmiljö som en prestationsplattform. Som organisationspsykolog har Susanne arbetat främst med större grupper, ledningsgrupper och chefsstöd på olika nivåer och med olika utmaningar.  Exempel på uppdrag i närtid är ledarutvecklingsprogram, långtidsprojekt för utveckling av företagskultur, utveckling av effektiva team, organisationskartläggningar samt individuella utvecklingsinsatser med ledare i privata företag och offentlig sektor.
Utöver organisationspsykologi har Susanne fördjupade kunskaper i effektivt teamarbete (GDQ, Aston), konfliktkunskap, krishantering och kognitiv beteendeterapi (KBT). Susanne är under utbildning till certifierad använde av beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM.

Sara Svedlund

Telefon: 021-12 12 21

Läs mer om Sara Svedlund

Sara Svedlund

Leg.psykolog,  organisationspsykolog, Föräldraledig

Sara är legitimerad psykolog och har erfarenhet av olika områden inom fältet organisations- och ledarskapspsykologi. Hon har tidigare arbetat som internkonsult på en kommunal HR-avdelning, som utvecklingsledare inom Assessment Center-verksamhet, och organisationskonsult på ett privat bolag. Som organisationspsykolog har Sara arbetat med ledarhandledning individuellt och i grupp, grupputveckling, ledarutvecklingprogram och psykologisk testning i utvecklings- och rekryteringssammanhang. Sara har även utformat och genomfört medarbetarprogram, och tycker om att föreläsa och genomföra seminarier. En av Saras specialiteter är att på ett enkelt sätt applicera systemteoretiska perspektiv på grupper, ledarskap och medarbetarskap, och integrera detta med beteendeträning för konstruktiv förändring.

Sara har genomgått träning inom SCT-RI (System-Centered Training and Research Institute), och är certifierad av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) att utföra psykologisk testning i arbetslivet utifrån ISO 10667.

Utöver sina kunskaper i organisations- och arbetspsykologi har Sara fördjupade kunskaper inom kognitiv beteendeterapi (KBT).