Edit Norderfeldt

Leg Psykolog, organisationspsykolog

Edit är legitimerad psykolog och under utbildning mot att bli specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Edit har en bred kompetens som konsult, såväl med individer som grupper. Inom organisationspsykologi har hon erfarenhet av bland annat chefshandledning, grupp- och organisationsutveckling, konflikthantering samt samt stresshantering.

Utöver organisationspsykologi har Edit fördjupade kunskaper i MI (Motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training).

edit.norderfeldt@psykologpartners.se

08-30 88 22