Ellen Tormalm

Tjänstledig under 2018

Leg.psykolog, organisationspsykolog,

Ellen är legitimerad psykolog och under utbildning mot att bli specialist inom arbets- och organisationspsykologi. Ellen har en bred kompetens som organisationspsykolog och har arbetat som psykolog inom företagshälsovård, såväl med individer som grupper. Inom organisationspsykologi har hon erfarenhet av bland annat chefshandledning, grupp- och organisationsutveckling, organisationsanalyser samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utöver organisationspsykologi har Ellen fördjupade kunskaper i MI (Motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Training).

ellen.tormalm@psykologpartners.se

013-136098