Erik Olsson

Leg. Psykolog, Senior organisationspsykolog

Erik är legitimerad psykolog och under slutfasen av sin specialistutbildning  inom arbets- och organisationspsykologi. Som senior organisationspsykolog har Erik omfattande erfarenhet av ledarskaps- grupp- och organisationsutveckling i både offentlig och privat verksamhet. Han är en erfaren och uppskattad föreläsare och handledare. Utöver organisationspsykologi har Erik fördjupade kunskaper inom, KBT (Kognitiv Beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Training) samt psykologisk testning.

erik.olsson@psykologpartners.se

042-400 45 51