Helena Borg

Leg Psykolog, senior organisationspsykolog

Helena är legitimerad psykolog sedan 2005. Hon är i slutfasen av sin specialistutbildning i organistationspsykologi. Helena har sedan starten i Psykologpartners 2006 arbetat med organisations- och ledarutveckling i både privat och offentlig verksamhet. Helena är en frekvent anlitad föreläsare/facilitator på universitet och hos andra uppdragsgivare. Idag arbetar Helena främst med utveckling av ledare, ledningsgrupper samt som projektledare för större utvecklingsprojekt.

Utöver organisationspsykologi har Helena fördjupade kunskaper inom Motiverade samtal (MI), KBT (Kognitiv beteendeterapi) samt ACT (Acceptance and Commitment Training).

 

helena.borg@psykologpartners.se

021-440 38 21