Henning Lantz

Leg.Psykolog, organisationspsykolog, civ.ing Industriell ekonomi

Henning är legitimerad psykolog och har en bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap. Med en bakgrund som civilingenjör i Industriell Ekonomi har han tidigare arbetat som researcher och konsult inom Executive Search med strategisk rekrytering av chefer och specialister. Som psykolog arbetar Henning med chefscoachning individuellt och i grupp, konflikthantering, grupputveckling, organisationsutveckling samt olika utbildningsinsatser inom bland annat samtalsmetod, förändringsarbete och innovation. Uppdragen innefattar både privat och offentlig sektor.
Utöver organisationspsykologi har Henning fördjupade kunskaper inom MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi),  ACT (Acceptance and commitment training) .

henning.lantz@psykologparnters.se

011-400 50 57