Johanna Rådeström

Leg.psykolog, organisationspsykolog, kontorsansvarig Umeå

Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Johanna är legitimerad psykolog och har läst en 2-årig specialistutbildning i organisationspsykologi vid Stockholms Universitet.  Johanna har bred kompetens inom organisationspsykologi och ledarskap samt flerårig erfarenhet som psykolog inom företagshälsovård. Hon har arbetat med uppdrag på individ-, grupp- och organisationsnivå inom områden såsom chefshandledning, grupputveckling, ledningsgruppsutveckling förändringsstöd och verksamhetsutveckling. Johanna är en ofta anlitad föreläsare och har genomfört utbildningar kring organisationskultur, förändringsarbete, effektivt teamarbete, systematiskt arbetsmiljöarbete, stresshantering samt kommunikation och samtalsmetodik. Johanna är även certifierad användare av BAOU (Beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM), samt utbildad i effektivt teamarbete.

Utöver kunskaper i organisations- och arbetspsykologi har Johanna fördjupade kunskaper i kognitiv beteendeterapi (KBT), tillämpad beteendeanalys (TBA) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy/Training)

johanna.radestrom@psykologpartners.se

070-5782215