Magnus Stalby / AOC

Affärsområdeschef

Leg. Psykolog, leg.psykoterapeut, senior organisationspsykolog

Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Magnus är affärsområdeschef för Psykologpartners organisation & ledarskap med budget och personalansvar. Han har genomgått sin specialistutbildning i organisationspsykologi vid Stockholms Universitet samt reservofficerutbidning från INF/KAV OHS Stridsskola Nord i Umeå med inriktning på ledning/understöd. Som senior organisationspsykolog har Magnus arbetat med  grupp- och organisationsutveckling i både offentlig och privat sektor i över 16 år. Uppdragen har handlat om organisationsutveckling i komplexa system, ledningsgruppsutveckling, ledarutvecklingsprogram samt olika chefshandledningsuppdrag av högre chefer.  Han är också en av författarna till boken ”Samtal som fungerar” som gavs ut på Natur och kultur 2012.

Förutom sin kunskap i organisationspsykologi är Magnus medlem i nätverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) samt ACBS Peer revieved ACT Trainer är legitimerad psykoterapeut och handledarutbildadning från Stockholms universitet.

magnus.stalby@psykologpartners.se

013-4655184