Maria Andersson Baeza

Leg.psykolog,  organisationspsykolog

Maria är legitimerad psykolog med gedigen kompetens inom ledarskap, grupputveckling och organisationsutveckling.  Maria har också 5 års erfarenhet av eget chefskap. I sin vardag arbetar hon med utveckling av chefer, ledningsgrupper och organisationer.  Syftet är alltid att utveckla organisationen för att främja både produktivitet och arbetsglädje på vetenskaplig grund. Under de senaste åren har hon även haft uppdrag med förändringsledning på organisationsnivå inom flera större svenska företag.

Utöver organisationspsykologi har Maria fördjupade kunskaper inom projektledning och KBT (Kognitiv beteendeterapi)

maria.andersson@psykologpartners.se

031- 23 02 61