Ola Jameson

Leg. Psykolog, Fil Kand, Senior organisationspsykolog

Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Innan Ola utbildade sig till psykolog arbetade han i många år som skribent, översättare, manusförfattare och journalist i press, radio och TV. Han har även arbetat professionellt som musiker, samt varit utbildnings- och säkerhetschef i Svenska Fallskärmsförbundet. Som psykolog har Ola främst arbetat med ledarskapsutveckling, samtalsträning, förhandling samt grupp- och  organisationsutveckling i både privat och offentlig verksamhet. Ola är utbildad debriefinghandledare och har i över tio års tid arbetat med krishantering i en rad större och mindre sammanhang över hela landet. Han är även utbildad i polisiär förhandling (kris & gisslanförhandling, Polishögskolan i Oslo). Ola har läst en 2-årig specialistutbildning i organisationspsykologi vid Stockholms Universitet.

Utöver organisationspsykologi har Ola fördjupade kunskaper inom KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Training), samt MI (Motiverande samtal).

 

ola.jameson@psykologpartners.se

08-411 14 49