Pelle Niemandius

Leg.psykolog,  organisationspsykolog

Pelle Niemandius är leg psykolog. Han har utöver grundläggande psykologlegitimation med beteendepsykologiskt inriktning, vidareutbildningar i Acceptance and Commitment Training (ACT), Motivational Interviewing. Han tidigare arbetat kliniskt med främst arbetsrelaterad ohälsa tex beteendemedecin, svåra stress- och utmattningstillstånd.

Pelle har en gedigen erfarenhet av att arbeta med chefer i både offentlig och privat verksamhet, enskilt och i grupp. Han har utformat och hållit i flera ledarskapsprogram på temat FRLM (Full Range Leadership model). Han har också under flera år handlett personalgrupper inom Socialtjänst, Socialpsykiatri, Boendestöd, Kriminalvård samt Primärvård. Pelle har också arbetat med ledigningsgrupp och grupputveckling främst inom offentlig sektor.

pelle.niemandius@psykologpartners.se

031-146870