Rebecka Malmgren

Leg.psykolog,  organisationspsykolog

Rebecka är legitimerad psykolog.Hon har en bred kompetens som organisationspsykolog och har arbetat som psykolog inom företagshälsovård med både individer som gruppera och som psykolog inom barnpsykiatrin. Inom organisationspsykologi har hon erfarenhet av bland annat chefshandledning, grupp- och organisationsutveckling, föreläsningar samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utöver organisationspsykologi har Rebecka fördjupade kunskaper i MI (Motiverande samtal), KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Training).

 

rebecka.malmgren@psykologpartners.se

0733- 22 14 22