Sara Hillbom

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, senior organisationspsykolog

Sara är VD i Psykologpartners och arbetar med vissa uppdrag inom affärsområdet främst med utveckling av ledare och ledningsgrupper. Som senior organisationspsykolog har Sara arbetet mycket med ledar-, grupp- och organisationsutveckling i både offentlig sektor och inom näringsliviet.  Hon har även arbetat med individuellt chefsstöd i offentlig och privat verksamhet. Hon är en erfaren utbildare med ett 60-tal utbildningsuppdrag. Sara är också legitimerad psykoterapeut med inriktning mot KBT (Kognitiv Beteendeterapi). Har tidigare arbetat som regionchef och vice VD på Psykologpartners.

sara.hillbom@psykologpartners.se

011- 4005050