Sara Svedlund

Leg.psykolog,  organisationspsykolog, Föräldraledig

Sara är legitimerad psykolog och har erfarenhet av olika områden inom fältet organisations- och ledarskapspsykologi. Hon har tidigare arbetat som internkonsult på en kommunal HR-avdelning, som utvecklingsledare inom Assessment Center-verksamhet, och organisationskonsult på ett privat bolag. Som organisationspsykolog har Sara arbetat med ledarhandledning individuellt och i grupp, grupputveckling, ledarutvecklingprogram och psykologisk testning i utvecklings- och rekryteringssammanhang. Sara har även utformat och genomfört medarbetarprogram, och tycker om att föreläsa och genomföra seminarier. En av Saras specialiteter är att på ett enkelt sätt applicera systemteoretiska perspektiv på grupper, ledarskap och medarbetarskap, och integrera detta med beteendeträning för konstruktiv förändring.

Sara har genomgått träning inom SCT-RI (System-Centered Training and Research Institute), och är certifierad av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi) att utföra psykologisk testning i arbetslivet utifrån ISO 10667.

Utöver sina kunskaper i organisations- och arbetspsykologi har Sara fördjupade kunskaper inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

sara.svedlund@psykologpartners.se

021-12 12 21