Susanne Rådqvist

Leg.psykolog,  organisationspsykolog, Teamchef Syd/väst

Susanne är legitimerad psykolog och har marknadsekonomisk utbildning samt erfarenhet av ledande och drivande positioner i näringslivet inom områdena inköp, försäljning och produktion, samt eget företagande. Bred kompetens inom ormrådet organisationspsykologi och ledarskap och har arbetat som organisationspsykolog inom företagshälsa med fokus på att utveckla arbetsmiljö som en prestationsplattform. Som organisationspsykolog har Susanne arbetat främst med större grupper, ledningsgrupper och chefsstöd på olika nivåer och med olika utmaningar.  Exempel på uppdrag i närtid är ledarutvecklingsprogram, långtidsprojekt för utveckling av företagskultur, utveckling av effektiva team, organisationskartläggningar samt individuella utvecklingsinsatser med ledare i privata företag och offentlig sektor.
Utöver organisationspsykologi har Susanne fördjupade kunskaper i effektivt teamarbete (GDQ, Aston), konfliktkunskap, krishantering och kognitiv beteendeterapi (KBT). Susanne är under utbildning till certifierad använde av beteendeanalytisk organisationsutveckling/OBM.

susanne.radqvist@psykologpartners.se

040-181820