Grupper och team

I dagens arbetsliv blir det allt vanligare att man arbetar i team som behöver fungera effektivt. Forskning visar att arbetsgrupper som fungerar effektivt inte bara är mer produktiva, utan att individerna i gruppen också mår bättre. Nivåer av stress är lägre, man sjukskriver sig mindre och färre fel begås. Vi har arbetat med många olika typer av grupper – allt från högspecialiserade team till helt nystartade arbetsgrupper eller konfliktfyllda enheter. Psykologpartners organisation och ledarskap erbjuder tjänster i form av grupp- och teamutveckling på olika nivåer i organisationen.

Hur arbetar vi? 

Psykologpartners arbetar efter evidensbaserade modeller för att utveckla arbetsgrupper. Vårt arbete baseras på systemteori och modern inlärningspsykologi, OBM (Organizational Behavior Management).

Vi arbetar processorienterat och påbörjar alltid en insats med en noggrann analys. Vi använder oss av kartläggningsinstrument och metodik anpassade för den svenska arbetsmarknaden i kombination med intervjuer. Detta för att skapa en bild av gruppens utvecklingsområden och mognadsfaser. På så sätt kan vi vara flexibla kring upplägg, och utvecklingsarbetet kan även kopplas till andra nyckeltal i organisationen.