Ledarskap och prestationspsykologi

Ledarskap är en kontaktsport. Det kräver direktkontakt med medarbetare och förmåga att föra samtal, lösa konflikter, motivera, delegera och lyssna. Detta kräver träning av konkreta färdigheter i att skapa hållbara relationer. Att vara chef innebär också att kunna utföra ett komplext uppdrag, förhålla sig till olika intressenter och samtidigt hantera de känslor och tankar som dyker upp. Känslor som, om det vill sig illa, kan hindra dig som ledare att utföra ditt arbete på bästa sätt, att försämra din prestation. I våra utvecklingsuppdrag med ledare arbetar vi bland annat med:

– att bli tydligare i sin förmåga att ge feedback genom att fokusera på beteenden

– att bli mer närvarande i sitt ledarskap genom att identifiera egna undvikanden

Vårt arbetssätt grundar sig på FRLM (Full range leadership model) som är den ledarskapsmodell som har starkast forskningsstöd, OBM (Organizational Behavior Management) och ACT (Acceptance and Commitment Training) som båda är vetenskapligt utvärderade teorier med en tydlig inlärningspsykologisk grund med fokus på ledarskap och prestation.

Psykologpartners organisation och ledarskap arbetar med ledarutveckling både individuellt och i skräddarsydda utvecklingsprogram för ledare och ledningsgrupper på olika nivåer både direkt, indirekt och strategisk nivå. Vi har erfarenhet av ledarutveckling och prestationspsykologi från både privat och offentlig verksamhet från ideala organisationer och idrotten. Våra tjänster syftar till att utveckla ett funktionellt och flexibelt ledarskap som hjälper verksamheten att nå sina mål och skapa en hållbar organisation.

Exempel på tjänster vi erbjuder inom området:

– Beteendefokuserad individuell chefshandledning/coachning med fokus på prestation och ledarskap

– Beteendefokuserad individuell coachning med fokus på prestation för tex elitidrottare eller specilister

– Beteendefokuserad chefshandledning/coachning i grupp

– Kundanpassade ledarutvecklingsprogram med beteendefokus – Funktionellt ledarskap

– Kartläggning av organisationens förutsättningar för chefen att utföra ett optimalt ledarskap