Organisationen i kris

I alla organisationer händer saker som får stora efterdyningar, som varken kunnat förutses eller förebyggas. Kanske sker en olycka på arbetsplatsen, förekommer hot eller våld eller kanske ska hela organisationen struktureras om eller läggas ner? Dessa typer av händelser påverkar människor och ibland behövs hjälp utifrån för att klara av sådana situationer på ett bra sätt.

Psykologpartners organisation och ledarskap har en omfattande kunskap och erfarenhet gällande människor och organisationer i kris, och vi erbjuder både operativt ledningsstöd i krissituationer samt hjälper individer och grupper att ta sig genom svåra perioder. Vi erbjuder också träning av ledningsgrupper i krisledning. Det är viktigt och känns tryggt för både ledningsgrupp och för medarbetare att det finns en plan för krishantering.